การต้องการพร้อมท์ก่อนการเชื่อมข้อมูลแบบอัตโนมัติ

หากคุณตั้งค่าการเชื่อมข้อมูลอัตโนมัติไว้ iTunes จะเชื่อมข้อมูล iPod, iPhone หรือ iPad ทุกครั้งที่คุณเชื่อมต่อ หากคุณต้องการให้ iTunes ถามคุณก่อนที่จะเชื่อมข้อมูล คุณก็สามารถทำเช่นนั้นได้

คุณสามารถให้ iTunes ถามคุณก่อนที่จะเชื่อมข้อมูลกับ iPod, iPhone หรือ iPad บางเครื่อง หรือก่อนที่จะเชื่อมข้อมูลอุปกรณ์ iPod, iPhone หรือ iPad ทั้งหมดที่คุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้

การเรียกขอพร้อมท์ก่อนการเชื่อมข้อมูลกับ iPod, iPhone หรือ iPad บางเครื่อง

  1. เชื่อมต่อ iPod, iPhone หรือ iPad ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณ

  2. คลิกเนื้อหาสรุป จากนั้นยกเลิกการเลือก “เปิด iTunes เมื่อ อุปกรณ์ นี้เชื่อมต่ออยู่”

หมายเหตุ:  ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้ได้ หากคุณได้เลือก “ป้องกัน iPod, iPhone และ iPad จากการเชื่อมข้อมูลโดยอัตโนมัติ” ในบานหน้าต่างอุปกรณ์ในการตั้งค่า iTunes

การเรียกขอพร้อมท์ก่อนการเชื่อมข้อมูลกับ iPod, iPhone หรือ iPad ทั้งหมด

  1. เลือก iTunes > การตั้งค่า ใน iTunes

  2. คลิกอุปกรณ์

  3. เลือก “ป้องกันการเชื่อมข้อมูลโดยอัตโนมัติกับ iPod, iPhone และ iPad”

ในการเชื่อมข้อมูล iPod, iPhone หรือ iPad ของคุณเมื่อมีการเรียกขอพร้อมท์ ให้เชื่อมต่อ iPod, iPhone หรือ iPad กับคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือกจากเมนูป๊อปอัพอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้กับด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes แล้วคลิก เชื่อมข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูคู่มือผู้ใช้ iPod, iPhone หรือ iPad หรือไปที่ เว็บไซต์สนับสนุน Apple