ปรับความดังเสียงใน iPod shuffle
คุณสามารถตั้ง iPod shuffle ให้เล่นเพลงทั้งหมดด้วยค ...

ใช้ iPod เป็นฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก
หากคุณมีพื้นที่ที่ใช้ได้บน iPod ของคุณ คุณจะสามารถ ...

ใช้ Nike + iPod
การ กับ iPod หรือ iPhone ของคุณ คุณสามารถใช้ iTune ...

อัปเดตและกู้คืน
การซอฟต์แวร์ใน iPod, iPhone หรือ iPad คุณสามารถอัป ...

สำรองข้อมูลอุปกรณ์ iOS ของคุณ
การสำรองข้อมูลของ iPod touch, iPhone หรือ iPad ของ ...

คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง
สำหรับ iPod, iPhone หรือ iPad iPod, iPhone และ iPa ...