คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงสำหรับ iPod, iPhone หรือ iPad

iPod, iPhone และ iPad มีคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงมากมายที่ทำให้ใช้อุปกรณ์ได้ง่ายขึ้นหากคุณมีข้อบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน หรือทางกายภาพอื่น ๆ

คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงต่อไปนี้สามารถใช้งานได้บน iPod touch (รุ่นที่ 3 หรือรุ่นใหม่กว่า), iPhone 3GS (หรือรุ่นใหม่กว่า) และ iPad:

 • VoiceOver

 • ซูม

 • สลับสี

 • เสียงโมโน

 • พูดข้อความอัตโนมัติ

คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงเหล่านี้ใช้งานได้กับแอปพลิเคชั่นทั้งหมดที่ติดตั้งไว้แล้วบนอุปกรณ์ เช่นเดียวกับแอปพลิเคชั่นมากมายที่ดาวน์โหลดมาจาก App Store (VoiceOver ใช้งานได้กับแอปพลิเคชั่นของบริษัทอื่น แต่ได้ไม่ทั้งหมดทุกตัว)

นอกจากนี้ iPod nano (รุ่นที่ 6) ยังมี VoiceOver สีขาวบนพื้นดำ และเสียงโมโนด้วย และ คุณสามารถเปิดเมนูอ่านออกเสียงสำหรับ iPod nano (รุ่นที่ 4 หรือ 5) ได้

การเปิดคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง

 1. เชื่อมต่อ iPod touch, iPhone หรือ iPad ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณ

 2. คลิกปุ่มเนื้อหาสรุป

 3. คลิกกำหนดค่าการเข้าถึงโดยทั่วไป (ด้านล่างตัวเลือก)

 4. เลือกคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกตกลง

 5. คลิก ปรับใช้

คุณยังสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงโดยใช้การตั้งค่าการช่วยการเข้าถึงบนอุปกรณ์ของคุณได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูเอกสารประกอบที่ให้มากับอุปกรณ์ของคุณ

การเปิดเมนูอ่านออกเสียงสำหรับ iPod nano (รุ่นที่ 4 หรือ 5)

คุณสามารถใช้เมนูอ่านออกเสียงกับ iPod nano (รุ่นที่ 4 หรือ 5) เพื่อให้ได้ยินข้อมูลของเพลงที่เลือก เช่น ชื่อเพลง ศิลปิน และอัลบั้ม

 1. เชื่อมต่อ iPod nano ของคุณกับคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณ

 2. คลิกปุ่มเนื้อหาสรุป

 3. เลือก “เปิดใช้งานเมนูอ่านออกเสียงสำหรับการช่วยการเข้าถึง” หรือ “เปิดใช้งานเมนูอ่านออกเสียง”

  ตัวเลือกนี้จะเลือกไว้ตามปกติ หากคุณเปิด VoiceOver ไว้ในการตั้งค่าการเข้าถึงโดยทั่วไปของ OS X

 4. คลิก ปรับใช้

หลังจาก iPod nano ของคุณเชื่อมข้อมูลกับ iTunes แล้ว คุณสามารถใช้เมนูอ่านออกเสียงกับ iPod nano ของคุณได้ หากเมนูอ่านออกเสียงเปิดอยู่ อาจใช้เวลานานขึ้นเพื่อเชื่อมข้อมูลกับ iPod nano ของคุณ

การติดตั้ง VoiceOver Kit และเปิดใช้งาน VoiceOver บน iPod ของคุณ

VoiceOver ทำให้การนำทางผ่านเนื้อหาของคุณง่ายยิ่งขึ้นโดยการออกเสียงพูดชื่อของเพลย์ลิสต์ เพลง ศิลปิน และอื่น ๆ คุณจำเป็นต้องติดตั้งชุด VoiceOver และเปิดใช้ VoiceOver ใน iTunes เพื่อให้ได้ยินเสียงพูดเหล่านี้

หมายเหตุ:  หากคุณมี iPod nano (รุ่นที่ 6) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนใน "เปิดคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง" ที่อยู่ด้านบน เพื่อเปิด VoiceOver และคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงอื่น

 1. เชื่อมต่อ iPod ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณ

 2. คลิกปุ่มเนื้อหาสรุป

 3. เลือก เปิดใช้งาน VoiceOver แล้วคลิก ปรับใช้

 4. ปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งชุด VoiceOver

 5. เลือก การตั้งค่า VoiceOver

 6. คลิก ปรับใช้ เพื่อเชื่อมข้อมูล iPod ของคุณกับ iTunes

  VoiceOver จะเปิดเมื่อเชื่อมข้อมูลเสร็จ ในการเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณภายหลัง ให้คลิกปุ่มเนื้อหาสรุปขณะที่เชื่อมต่อ iPod

การปิด VoiceOver

 1. เชื่อมต่อ iPod ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณ

 2. คลิกปุ่มเนื้อหาสรุป

 3. เลิกเลือกการเปิดใช้ VoiceOver

 4. คลิก ปรับใช้ เพื่อเชื่อมข้อมูล iPod ของคุณกับ iTunes

  VoiceOver จะปิดใช้งานเมื่อเชื่อมข้อมูลเสร็จ