การอัปเดตและกู้คืนซอฟต์แวร์ใน iPod, iPhone หรือ iPad

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของ iPod ของคุณหรืออัปเดต ซอฟต์แวร์ iOS บน iPod touch, iPhone, หรือ iPad ได้โดยใช้ iTunes

หากเกิดปัญหากับอุปกรณ์ของคุณ คุณยังสามารถใช้ iTunes เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ และกู้คืนการตั้งค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์ของคุณได้ด้วย

ข้อสำคัญ:  การกู้คืนซอฟต์แวร์ iOS ของ iPod touch, iPhone หรือ iPad ให้กลับคืนใหม่จะลบข้อมูลของคุณแต่ไม่ได้ล้างออกไปจากเครื่อง ข้อมูลที่ลบออกไปจะไม่สามารถเข้าถึงผ่านทางส่วนควบคุมใช้งานอุปกรณ์นั้น แต่จะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ ในการค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด (ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งใจที่จะให้ iPhone ของคุณแก่ผู้อื่น) ให้ดูที่ บทความนี้ที่เว็บไซต์การสนับสนุนของ Apple

การอัปเดตหรือการกู้คืนซอฟต์แวร์ของคุณ

  1. เชื่อมต่อ iPod, iPhone หรือ iPad ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณ

  2. คลิกปุ่มเนื้อหาสรุป

  3. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

    • การดูว่ามีซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่าหรือไม่: คลิก ตรวจสอบหาอัปเดต

    • การกู้คืนซอฟต์แวร์ของคุณ: คลิก กู้คืน และปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ

  4. ในการติดตั้งอัปเดตที่มีอยู่ ให้คลิก อัปเดต

หากคุณกำลังจะกู้ซอฟต์แวร์ของ iPod touch, iPhone หรือ iPad ให้กลับคืน iTunes จะ สำรองข้อมูลของอุปกรณ์คุณ ในตอนเริ่มต้นก่อนทำการกู้คืน คุณสามารถกู้คืนการตั้งค่าของคุณจากข้อมูลสำรองในตอนท้ายของการกู้คืนได้