การใช้ Nike + iPod กับ iPod หรือ iPhone ของคุณ

คุณสามารถใช้ iTunes เพื่อดูข้อมูลการออกกำลังจาก Nike + iPod (ใช้งานได้บน iPod nano, iPod touch รุ่นที่ 3 หรือรุ่นใหม่กว่า หรือ iPhone 3GS หรือรุ่นใหม่กว่า ซึ่งจำหน่ายเซ็นเซอร์แยกกัน) คุณสามารถใช้ iTunes เพื่อส่งข้อมูลการออกกำลังของคุณไปที่ nikeplus.com เพื่อดูและวิเคราะห์ประวัติการออกกำลังกายของคุณอย่างสมบูรณ์

หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี nike.com ฟรี ข้อมูลการออกกำลังกายของคุณสามารถส่งไปที่เว็บไซต์โดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณสามารถติดตามผลการออกกำลังกายของคุณตามเวลาที่ผ่านไป ตั้งและติดตามเป้าหมาย เปรียบเทียบผลของคุณกับผู้อื่น และแข่งกับผู้ใช้ nikeplus.com อื่น

คุณสามารถเก็บข้อมูลออกกำลังกายของเซ็นเซอร์ Nike + ในบัญชี nike.com แยกต่างหาก หรือคุณสามารถกำหนดบัญชีเดียวกันให้กับเซ็นเซอร์หลาย ๆ ตัว ชื่อของเซ็นเซอร์แต่ละตัวจะตั้งเป็น Sensor 1, Sensor 2 และอื่น ๆ ตามปกติ คุณสามารถตั้งชื่อเหล่านั้นใหม่ (ตัวอย่างเช่น “การวิ่ง” “การออกกำลังกายแบบหลายอย่าง” และอื่น ๆ) เพื่อให้คุณสามารถทราบชุดข้อมูลการออกกำลังกายได้อย่างง่ายดาย

การส่งข้อมูลออกกำลังกายของคุณไปที่ nikeplus.com

 1. ออกกำลังอย่างน้อยหนึ่งอย่างให้เสร็จโดยใช้รองเท้า Nike+ ของคุณกับเครื่องรับสัญญาณ Nike + iPod

 2. เชื่อมต่อ iPod ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณ

 3. คลิกปุ่ม Nike + iPod

 4. เลือก “ส่งข้อมูลออกกำลังไปที่ Nike+ โดยอัตโนมัติ”

 5. หากคุณไม่มีบัญชี nike.com ให้คลิกสร้างบัญชี Nike และปฏิบัติตามคำสั่งบนหน้าจอ

การตั้งชื่อเซ็นเซอร์ใหม่

 1. เชื่อมต่อ iPod ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณ

 2. คลิกปุ่ม Nike + iPod

 3. เลือกแก้ไขจากเมนูเซ็นเซอร์

 4. ป้อนชื่อใหม่ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเทียบความแม่นยำของเซ็นเซอร์ ให้ดูเอกสารประกอบที่ให้มากับชุดกีฬา Nike + iPod หรืออ่านบทความนี้:

  วิธีปรับเทียบความแม่นยำของชุดกีฬา Nike + iPod หรือเซ็นเซอร์ของคุณ

คุณสามารถสร้างบัญชีใหม่เมื่อใดก็ได้ที่ nike.com คุณอาจต้องการใช้มากกว่าหนึ่งบัญชี ในกรณีเช่น สมาชิกครอบครัวคุณคนอื่นใช้ Nike + iPod ร่วมกัน

เคล็ดลับ:  การส่งข้อมูลออกกำลังกายของคุณไปที่ nikeplus.com จะทำให้สามารถเข้าใช้ประวัติการออกกำลังกายของคุณหากคุณจำเป็นต้องกู้ iPod ของคุณกลับคืน

ดูเพิ่มเติม

เว็บไซต์ Nike + iPod