ภาพรวมการเชื่อมข้อมูล

หากคุณมี iPod, iPhone หรือ iPad คุณจะสามารถนำ คลัง iTunes ของคุณติดตัวไปได้ทุกที่ที่คุณไป คุณสามารถนำคลังของคุณทั้งคลังหรือแค่เฉพาะบางรายการในคลัง เช่น เพลง ภาพยนตร์ หนังสือ พ็อดคาสท์ รูปภาพ และอื่น ๆ ติดตัวคุณไปได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มรายชื่อ ปฏิทิน ที่คั่นหน้าเว็บ บัญชีเมล และโน้ตอีกด้วย

คุณสามารถใช้ iTunes เพื่อตั้งค่า จัดการ และเพิ่มเนื้อหาไปยัง iPod, iPhone หรือ iPad ของคุณ การเพิ่มรายการต่าง ๆ ไปยังอุปกรณ์ของคุณ เรียกว่า การเชื่อมข้อมูล

รูปภาพอินเทอร์เฟซการเชื่อมข้อมูล ซึ่งแสดงชื่ออุปกรณ์ที่อยู่ในรายการของแหล่ง ปุ่มสำหรับเชื่อมข้อมูลประเภทต่าง ๆ กัน แถบปริมาณความจุ และปุ่มปรับใช้

คุณสามารถเชื่อมข้อมูล iPod touch, iPhone และ iPad กับคลัง iTunes ได้ครั้งละหนึ่งคลังเท่านั้น คุณสามารถเชื่อมข้อมูลกับ iPod รุ่นอื่น (นอกเหนือจาก iPod touch) กับคลัง iTunes หลายคลังได้โดยเลือกการเชื่อมข้อมูลด้วยตัวเอง

หากคุณสมัครสมาชิก iTunes Match คุณไม่สามารถใช้ iTunes เพื่อเชื่อมข้อมูลเพลงไปที่อุปกรณ์ iOS ของคุณ แต่คุณสามารถเชื่อมข้อมูลเนื้อหาประเภทอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มเพลงไปยังอุปกรณ์ของคุณจาก iCloud ให้ดูเอกสารประกอบสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

คุณยังสามารถเพิ่มเนื้อหาจาก iTunes Store ไปยังอุปกรณ์ของคุณโดยไม่ต้องเชื่อมข้อมูลโดยการใช้ ดาวน์โหลดอัตโนมัติดาวน์โหลดรายการซื้อก่อนหน้า และทำการซื้อโดยการใช้แอปพลิเคชั่น iTunes บนอุปกรณ์ของคุณ