วิธีใช้เพิ่มเติมสำหรับ iPhone

รูปภาพของ iPhone

การดูคู่มือผู้ใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPhone

ในการดูคู่มือบน iPhone ให้ติดตั้งแอปพลิเคชั่น iBooks แบบฟรี แล้วดาวน์โหลด คู่มือผู้ใช้ iPhone จาก iBookstore

หมายเหตุ:  คู่มือเวอร์ชั่น iBooks อาจไม่มีภาษาของคุณ