วิธีใช้เพิ่มเติมสำหรับ iPad

รูปภาพของ iPad

การดูคู่มือผู้ใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPad

ในการดูคู่มือบน iPad ให้ติดตั้งแอปพลิเคชั่น iBooks แบบฟรีแล้วดาวน์โหลด คู่มือผู้ใช้ iPad จากคลัง iBook

หมายเหตุ:  คู่มือเวอร์ชั่น iBooks อาจไม่มีภาษาของคุณ