วิธีใช้เพิ่มเติมสำหรับ iPod

รูปภาพของอุปกรณ์ iPod

การดูคู่มือผู้ใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPod

ในการดูคู่มือผู้ใช้ iPod touch ให้ติดตั้งแอปพลิเคชั่น iBooks ฟรีและดาวน์โหลด คู่มือผู้ใช้ iPod touch จากคลัง iBook

หมายเหตุ:  คู่มือเวอร์ชั่น iBooks อาจไม่มีภาษาของคุณ