นำเข้ารายการที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่แล้ว
การนำเข้าเพลงและวิดีโอที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณอย ...

การนำเข้ารายการจากคลัง iTunes คลังอื่น
การใช้การแบ่งปันกันภายในพื้นที่เพื่อนำเข้ารายการจา ...