การนำเข้าเพลงจากซีดี

คุณสามารถ นำเข้า เพลงจากซีดีของคุณเข้าสู่ คลัง iTunes ของคุณได้ เมื่อคุณนำเข้าเพลง คุณสามารถฟังเพลงเหล่านั้นได้โดยไม่ต้องมีซีดีต้นฉบับในดิสก์ไดรฟ์

iTunes ใช้เวลานำเข้าเพลงส่วนใหญ่เพียงไม่กี่นาที และทั้งซีดีใช้เวลาประมาณ 10 นาที

รูปแบบการเข้ารหัสเริ่มต้นคือ AAC ในการเปลี่ยนรูปแบบ ให้ดูที่ การเลือกการตั้งค่าการนำเข้า

การนำเข้าเพลงจากซีดีเข้าสู่คลัง iTunes ของคุณ

 1. ใส่ซีดีเพลงลงในไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดีของคอมพิวเตอร์ของคุณ

 2. ในการนำเข้าเพลงทั้งหมดลงในซีดี ให้คลิก ใช่ ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นมา iTunes ก็จะเริ่มต้นนำเข้าซีดีนั้น

  ในการป้องกันเพลงบางเพลงไม่ให้ถูกนำเข้า ให้คลิก ไม่ และปฏิตามขั้นตอนถัดไป

 3. เมื่อรายชื่อเพลงปรากฏในหน้าต่าง iTunes ให้คลิกเพื่อลบเครื่องหมายถูกออกซึ่งอยู่ถัดจากเพลงใด ๆ ที่คุณไม่ต้องการนำเข้า

  หมายเหตุ:  หากคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือ iTunes ไม่สามารถหาข้อมูลซีดีพบ เพลงจะแสดงเป็น "แทร็ก 01" "แทร็ก 02" ตามลำดับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู หากคุณไม่เห็นข้อมูลเพลง

 4. ในการเพิ่มเพลงที่เลือกไปยังคลังของคุณ ให้คลิกนำเข้าซีดี ลูกศรสีเทาเข้มชี้ลง

  ปุ่มนำเข้าซีดี

 5. เลือกการตั้งค่าการนำเข้าของคุณแล้วคลิก ตกลง

  ในการยกเลิกการนำเข้า ให้คลิก หยุดการนำเข้า

  เพลงใด ๆ ที่ iTunes นำเข้าก่อนที่คุณจะยกเลิกการนำเข้าจะถูกเพิ่มไปยังคลัง iTunes ของคุณ

 6. เมื่อนำเข้าเพลงเสร็จ ให้คลิกที่ปุ่มถอดออก ไอคอนถอดออก ซึ่งอยู่ทางขวาของซีดีในเมนูป๊อปอัพคลัง

  เมนูป๊อปอัพคลังที่มีลูกศรชี้ไปที่ปุ่ม ถอดออก สำหรับซีดี

คุณสามารถใช้งาน iTunes ต่อได้ในขณะที่กำลังนำเข้าเพลง

เคล็ดลับ:  คุณยังสามารถนำเข้าเพลงโดยการลากเพลงไปยังหน้าต่าง iTunes ได้เช่นกัน

การรวมแทร็กซีดี

เมื่อคุณนำเข้าเพลงจากซีดีลงใน iTunes คุณจะสามารถจัดกลุ่มเพลงเพื่อให้เพลงเล่นด้วยกันอยู่เสมอ (แม้ในขณะที่คุณกำลังสลับเพลง)

 1. ใส่ซีดีเสียงเข้าไปในไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดีของคอมพิวเตอร์คุณ และคลิก ไม่ ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นมา

 2. เมื่อเพลงบนซีดีปรากฎขึ้นในหน้าต่าง iTunes ให้กดแป้น Shift ค้างไว้แล้วเลือกเพลงที่คุณต้องการรวม

 3. คลิก ไอคอนรูปเฟืองที่มีลูกศรชี้ลง ที่ด้านขวาบนของหน้าต่าง iTunes แล้วเลือก รวมแทร็กซีดี

  เมนูตัวเลือกซีดี

การนำเข้าซีดีโดยอัตโนมัติ

 1. ให้เลือก iTunes > การตั้งค่า

 2. ในบานหน้าต่างทั่วไป ให้เลือก นำเข้าซีดี หรือ นำเข้าซีดีและถอดออก จากเมนูป๊อปอัพ “เมื่อคุณใส่ซีดี”

  ต่อจากนี้ เมื่อคุณใส่ซีดี iTunes จะนำเข้าเพลงโดยอัตโนมัติ

  หากคุณตั้งใจจะนำเข้าซีดีหลายแผ่น ให้เลือกตัวเลือก นำเข้าซีดีและถอดออก เพื่อถอดซีดีแต่ละแผ่นหลังจากนำเข้าเพลงทั้งหมดในซีดีแล้ว

การป้องกันไม่ให้นำเข้าเพลง

 • ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายทางซ้ายของชื่อเพลง

หากการนำเข้าเพลงใช้เวลานานเกินไป

 • ซีดีอาจมีฝุ่นจับหรือมีรอยขีดข่วน ลองทำความสะอาดซีดีด้วยผ้านุ่มไร้ขน จากนั้นลองนำเข้าเพลงอีกครั้ง

 • หากตัวแก้ไขข้อผิดพลาดเปิดอยู่ การนำเข้าเพลงจากซีดีอาจใช้เวลานานขึ้น ในการปิดตัวแก้ไขข้อผิดพลาด ให้เลือก iTunes > การตั้งค่า คลิก ทั่วไป คลิก การตั้งค่าการนำเข้า และยกเลิกการเลือก “ใช้ตัวแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่ออ่านซีดีเสียง”

หากคุณยังคงพบปัญหาเพื่อนำเข้าเพลง ให้เยี่ยมชม เว็บไซต์สนับสนุน iTunes

หากเพลงที่คุณนำเข้าฟังดูผิดปกติ

หากคุณได้ยินเสียงป็อปหรือเสียงคลิกเมื่อคุณเล่นเพลงที่นำเข้าจากซีดี ไดรฟ์ซีดีอาจอ่านซีดีผิดพลาด ลองเปิดตัวแก้ไขข้อผิดพลาด จากนั้นนำเข้าเพลงเหล่านั้นอีกครั้ง

การเปิดตัวแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อนำเข้าเพลงจากซีดี:

 1. ให้เลือก iTunes > การตั้งค่า

 2. ในบานหน้าต่างทั่วไป ให้คลิก การตั้งค่าการนำเข้า

 3. เลือกตัวเลือก “ใช้ตัวแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่ออ่านซีดีเพลง”

 4. ใส่ซีดีและนำเข้าเพลงอีกครั้ง

คุณสามารถใช้งาน iTunes ต่อได้ในขณะที่กำลังนำเข้าเพลง