หากคุณไม่เห็นข้อมูลเพลง

เมื่อคุณใส่ซีดีลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ iTunes จะค้นหาซีดีใน ฐานข้อมูลสื่อ Gracenote บนอินเทอร์เน็ต และแสดงชื่อและข้อมูลแทร็กอื่นของแต่ละเพลง หากเพลงแสดงเป็น “แทร็ก 01” “แทร็ก 02” เช่นนี้เป็นลำดับ แสดงว่าคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือ iTunes ไม่สามารถหาข้อมูลของซีดีได้

หากคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณยังสามารถ นำเข้า เพลงได้ และหาข้อมูลซีดีในครั้งต่อไปที่คุณเชื่อมต่อ

การค้นหาข้อมูลซีดีในฐานข้อมูลสื่อ Gracenote

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว

 2. ใน iTunes ให้เลือกเพลงเดียวหรือหลายเพลง (กดแป้น Shift ค้างไว้เพื่อเลือกหลายเพลงที่ติดกัน หรือกดแป้น Command เพื่อเลือกหลายเพลงที่อยู่ไม่ติดกัน)

 3. คลิก ไอคอนรูปเฟืองที่มีลูกศรชี้ลง ที่ด้านขวาบนของหน้าต่าง iTunes แล้วเลือก ขอชื่อแทร็ก

  เมนูตัวเลือกซีดี

 4. เลือกรายการสำหรับซีดี

  หากมีมากกว่าหนึ่งรายการ ให้เลือกหนึ่งรายการ หากรายการมีข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้เลือก ขอชื่อแทร็กซีดี อีกครั้งหนึ่ง แล้วเลือกรายการอื่น หากยังคงไม่ถูกต้อง คุณสามารถ แก้ไขข้อมูล ได้ด้วยตัวเอง

หากพบมากกว่าหนึ่งรายการสำหรับซีดี (ซึ่งเกิดขึ้นได้หากมีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งรายส่งข้อมูลสำหรับซีดีเดียวกันมายังบริการ Gracenote) ให้เลือกมาหนึ่งรายการ หากยังคงไม่ถูกต้อง ให้เลือก ขอชื่อแทร็กซีดี จากเมนูป๊อปอัพตัวเลือกอีกครั้งและเลือกรายการอื่น หากยังคงไม่ถูกต้อง คุณสามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตัวเอง

หาก iTunes ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังบริการ Gracenote ได้ หรือหากบริการ Gracenote ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีดี คุณสามารถป้อนข้อมูลเพลงของคุณเองลงใน iTunes ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งข้อมูลไปยัง Gracenote เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถใช้ข้อมูลนั้นได้

การส่งข้อมูลซีดีไปยัง Gracenote

หากฐานข้อมูลสื่อ Gracenote ไม่มีข้อมูลสำหรับซีดี คุณสามารถ ป้อนข้อมูลเพลง ลงใน iTunes ได้ จากนั้นส่งข้อมูลนั้นไปยัง Gracenote เพื่อให้บุคคลอื่่นสามารถใช้ข้อมูลได้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว

 2. เลือกซีดีจาก เมนูป๊อปอัพคลัง

  เมนูป๊อปอัพคลังที่มีลูกศรชี้ไปที่ซีดี

 3. ป้อนข้อมูลของเพลง

 4. คลิก ไอคอนรูปเฟืองที่มีลูกศรชี้ลง แล้วเลือก ส่งชื่อแทร็กซีดี

  เมนูตัวเลือกซีดี

 5. ป้อนข้อมูลของศิลปินและอัลบั้ม แล้วคลิก ตกลง

อย่าส่งข้อมูลซีดีแบบกำหนดเองที่คุณสร้างเพราะผู้ใช้อื่นจะไม่สามารถใช้ข้อมูลได้

ดูเพิ่มเติม

เว็บไซต์ Gracenote