การนำเข้าเพลงจากอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถเพิ่มไฟล์เสียงที่คุณพบบนอินเทอร์เน็ตไปยัง คลัง iTunes ของคุณ

เว็บไซต์บางแห่งจะอนุญาตให้คุณดาวน์โหลดไฟล์เสียงตัวจริงได้ เว็บไซต์อื่น ๆ จะอนุญาตให้คุณดาวน์โหลดลิงก์ (URL) ไปยังไฟล์เสียงเท่านั้น ซึ่งเมื่อคุณเล่นรายการนั้น iTunes จะค้นหาเพลงบนอินเทอร์เน็ตและ “กระจาย” ไฟล์เสียงไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณในขณะนั้น เพลงที่กระจายจะมีสัญลักษณ์กระจายข้อมูล ไอคอนออกอากาศ อยู่ถัดจากเพลงในหน้าต่าง iTunes

ข้อสำคัญ:  อย่าขโมยเพลง เว็บไซต์บางแห่งจำเป็นต้องลงทะเบียนก่อนที่จะสามารถเล่นหรือดาวน์โหลดไฟล์ได้

การดาวน์โหลดเพลงจากเว็บไซต์เข้าสู่ iTunes

  1. เมื่อคุณพบไฟล์เสียงที่คุณต้องการบนเว็บไซต์ ให้คลิกไฟล์เพื่อดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

  2. เปิด iTunes แล้วลากไฟล์ไปยังหน้าต่าง iTunes

    คุณยังสามารถลากไฟล์ไปยังไอคอน iTunes ใน Dock ได้เช่นกัน