การเพิ่มรายการจากแอปพลิเคชั่นอื่นโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถส่งออกไฟล์จากแอปพลิเคชั่นหลายตัวได้โดยตรงไปยังคลัง iTunes ของคุณ

ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้แอปพลิเคชั่นแก้ไขวิดีโอ คุณสามารถส่งออกไฟล์ .mov ของวิดีโอที่ทำเสร็จแล้วของคุณไปยัง iTunes และ iTunes จะนำไฟล์ไปวางในส่วนภาพยนตร์ของคลังคุณโดยอัตโนมัติ จากนั้นคุณสามารถดูวิดีโอบนคอมพิวเตอร์หรือใน Apple TV ของคุณ หรือสามารถเพิ่มไปยัง iPod, iPhone หรือ iPad ของคุณ

การส่งออกไฟล์จากแอปพลิเคชั่นอื่นโดยตรงไปยังคลัง iTunes ของคุณ

  • เมื่อคุณส่งออกไฟล์จากแอปพลิเคชั่นอื่น ให้ตั้งค่าโฟลเดอร์ปลายทางเป็น Home/Music/iTunes/iTunes Media/Automatically Add to iTunes