การดาวน์โหลดรายการซื้อใหม่ของ iTunes Store ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์หลายเครื่องและอุปกรณ์หลายชิ้นโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณซื้อรายการใน iTunes Store คุณสามารถให้รายการนั้นดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติไปยังคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์หลายเครื่องได้ ด้วยวิธีนี้ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของคุณทุกเครื่องจะมีเนื้อหาใหม่เดียวกัน ถึงแม้ว่าคุณจะไม่เชื่อมข้อมูลเครื่องเหล่านั้นก็ตาม

คุณสามารถเปิดการดาวน์โหลดอัตโนมัติบนอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์รวมกันได้มากถึงสิบเครื่อง คุณสามารถอนุญาตคอมพิวเตอร์ได้มากสุดถึงครั้งละห้าเครื่องโดยใช้ Apple ID

หมายเหตุ:  เนื้อหาบางอย่างอาจไม่สามารถมีให้ดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติได้ครบทุกประเทศ

การเปิดการดาวน์โหลดอัตโนมัติในคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาต:

  1. ใน iTunes ให้เลือก iTunes > การตั้งค่า แล้วคลิก ร้าน

  2. ด้านล่างของ การดาวน์โหลดอัตโนมัติ ให้เลือกประเภทเนื้อหา (เพลง แอปพลิเคชั่น และหนังสือ) ที่คุณต้องการดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ

หากคุณใช้ Mac OS X v10.6.7 หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่า และ iTunes เปิดอยู่ในขณะที่คุณซื้อรายการจากอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นของคุณ รายการซื้อนั้นจะดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณในเวลาเดียวกับที่ดาวน์โหลดไปที่อุปกรณ์อื่นของคุณ

หาก iTunes ไม่ได้เปิดไว้อยู่ตอนที่ทำการซื้อ หรือหากคุณใช้ Mac OS X v10.6.6 หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ รายการนั้นจะดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติในครั้งต่อไปที่คุณเปิด iTunes หรือเมื่อคุณเลือก ร้าน > ตรวจสอบหาการดาวน์โหลดที่มี

การเปิดการดาวน์โหลดอัตโนมัติใน iPod touch, iPhone หรือ iPad

ข้อสำคัญ:  ก่อนเปิดการดาวน์โหลดอัตโนมัติบนอุปกรณ์ iOS ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้งาน iTunes Store บนอุปกรณ์

  1. บนหน้าจอเริ่มต้นของอุปกรณ์คุณ ให้แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ iTunes Store & App Store

  2. แตะเพื่อเปิดสำหรับเนื้อหาแต่ละประเภท (เพลง แอปพลิเคชั่น และหนังสือ) ที่คุณต้องการดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ