การเข้าถึงเพลงทั้งหมดของคุณทุกเวลา ทุกที่ ด้วย iTunes Match

iTunes Match คือบริการที่จัดเก็บเพลงทั้งหมดของคุณอย่างปลอดภัยใน iCloud—ถึงแม้จะเป็นเพลงที่นำเข้าจากซีดีหรือไม่ได้ซื้อใน iTunes Store—และทำให้เพลงเพลงนั้นมีให้ใช้ได้ในอุปกรณ์ต่าง ๆ และคอมพิวเตอร์ของคุณได้มากถึง 10 เครื่อง ด้วย iTunes Match จะทำให้คุณเข้าถึงคลังเพลง iTunes ได้เมื่อใดก็ได้

ในการใช้ iTunes Match คุณจะต้องสมัครใช้งาน iTunes Match โดยใช้ Apple ID ของคุณ แล้วเปิดใช้งาน iTunes Match บนคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องและอุปกรณ์ทุกชิ้นที่คุณต้องการใช้ หากคุณไม่มี Apple ID คุณสามารถสร้างขึ้นได้ในระหว่างการตั้งค่า

หากคุณสมัครสมาชิก iTunes Match iTunes Radio จะไม่มีโฆษณา

การสมัครสมาชิก iTunes Match

 1. ใน iTunes ให้เลือก ร้าน > เปิด iTunes Match

 2. คลิกปุ่มสมัครสมาชิก แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ

เพลงในคลัง iTunes ของคุณที่มีใน iTunes Store จะถูกเพิ่มไปยัง iCloud หากเพลงใด ๆ ในคลัง iTunes ของคุณไม่มีอยู่ใน iTunes Store iTunes จะอัปโหลดเพลงเหล่านั้น

เวลาที่ใช้ในการอัปโหลดนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนเพลงในคลัง iTunes ของคุณ และจำนวนเพลงที่อัปโหลด เมื่อการตั้งค่าสมบูรณ์ คอลัมน์ใหม่ ไอคอน Cloud จะปรากฏในมุมมอง เพลง

รายการของเพลงที่มีลูกศรชี้ไปที่คอลัมน์ที่มีส่วนหัวคือไอคอน cloud

การเปิด iTunes Match บนคอมพิวเตอร์อื่น ๆ

ข้อสำคัญ:  ก่อนเปิด iTunes Match บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ iTunes Store จากคอมพิวเตอร์นั้นโดยใช้ Apple ID เดียวกับที่คุณใช้ในการตั้งค่า iTunes Match บนคอมพิวเตอร์เครื่องแรก

 1. ใน iTunes ให้เลือก ร้าน > เปิด iTunes Match

 2. คลิก เพิ่มคอมพิวเตอร์นี้

เพลงทั้งหมดของคุณใน iCloud จะปรากฏในมุมมอง เพลง พร้อมกับคอลัมน์ iCloud ใหม่ ไอคอน Cloud

รายการของเพลงที่มีลูกศรชี้ไปที่คอลัมน์ที่มีส่วนหัวคือไอคอน cloud

การเปิด iTunes Match บน iPod touch, iPhone หรือ iPad ของคุณ

ข้อสำคัญ:  ก่อนเปิด iTunes Match บนอุปกรณ์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ iTunes Store โดยใช้ Apple ID เดียวกับที่คุณได้ใช้ในการตั้งค่า iTunes Match บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. บนหน้าจอเริ่มต้นของอุปกรณ์ของคุณ ให้แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เพลง

 2. แตะเพื่อเปิด iTunes Match

คำเตือน:  หลังจากที่คุณเปิด iTunes Match บนอุปกรณ์:

 • เพลงทั้งหมดที่อยู่บนอุปกรณ์ในขณะนี้จะถูกลบและแทนที่ด้วยเพลงจาก iCloud

 • คุณไม่สามารถใช้ iTunes ในการเชื่อมข้อมูลเพลงไปยังอุปกรณ์ได้ คุณสามารถเพิ่มเพลงไปยังอุปกรณ์ได้โดยการดาวน์โหลดเพลงเหล่านั้นได้จาก iCloud

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มเพลงไปยังอุปกรณ์ของคุณจาก iCloud ให้ดูเอกสารประกอบสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

การเล่นหรือดาวน์โหลดเพลงจาก iCloud

คุณสามารถเล่นเพลงได้โดยตรงจาก iCloud หรือคุณสามารถดาวน์โหลดเพลงได้เพื่อที่คุณจะได้สามารถเล่นเพลงเหล่านั้นได้เมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หากเพลงมีให้ดาวน์โหลดใน iCloud จะมีปุ่มดาวน์โหลด Cloud ที่มีลูกศรชี้ลง อยู่ถัดจากเพลงนั้น

 • ในการเล่นเพลง ให้คลิกสองครั้งที่เพลง

 • ในการดาวน์โหลดเพลง ให้คลิกปุ่มดาวน์โหลด

หลังจากที่คุณดาวน์โหลดเพลงมายังคอมพิวเตอร์ เพลงนั้นจะยังคงอยู่ในคลัง iTunes ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ถึงแม้ว่าคุณจะได้ปิด iTunes Match แล้วก็ตาม

ในการแสดงผลเพลงที่ดาวน์โหลดแล้วเท่านั้นในคลัง iTunes ของคุณ ให้เลือก มุมมอง > ซ่อน เพลงที่อยู่ใน Cloud นี่ยังเป็นการซ่อนรายการซื้อ iTunes ก่อน ๆ ที่คุณยังไม่ได้ดาวน์โหลดอีกด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดและการเล่นเพลงบนอุปกรณ์ iOS ให้ดูเอกสารประกอบสำหรับอุปกรณ์นั้น

อัปเดตเพลงของคุณใน iCloud

iTunes จะตรวจสอบเป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเพลงของคุณใน iCloud อัปเดตอยู่เสมอ นอกจากนี้ คุณยังสามารถอัปเดตเพลงของคุณใน iCloud เมื่อใดก็ได้

 • ใน iTunes ให้เลือก ร้าน > อัปเดต iTunes Match

การลบเพลงออกจาก iCloud

 1. เลือก เพลง จาก เมนูป๊อปอัพ คลัง

  เมนูป๊อปอัพคลังซึ่งเลือก เพลง ไว้

 2. คลิก เพลง

  ปุ่ม เพลง ที่อยู่ใกล้กับด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes

 3. เลือกเพลงเดียวหรือหลายเพลงเพื่อลบ แล้วกดแป้น Delete

 4. หากเพลงนั้นไม่ได้ดาวน์โหลดจาก iCloud มายังคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่ ให้คลิก ลบเพลง

  หากเพลงถูกดาวน์โหลดแล้ว ให้เลือก “ลบเพลงนี้จาก iCloud ด้วย” แล้วคลิก ลบเพลง

การลบเพลงออกจาก iCloud ยังจะลบเพลงออกจากอุปกรณ์ iOS ทั้งหมดของคุณที่เปิด iTunes Match ไว้อีกด้วย หากเพลงที่ลบเคยถูกดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ที่มี iTunes Match เครื่องใด ๆ ของคุณแล้ว เพลงนั้นจะยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์เหล่านั้นจนกว่าคุณจะลบเพลงนั้นออกด้วยตัวเอง นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบเพลงที่ดาวน์โหลดแล้วออกจากคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องลบเพลงนั้นออกจาก iCloud

ใน iCloud คุณสามารถจัดเก็บ:

 • เพลงจำนวนมากถึง 25,000 เพลง ไม่รวมถึงเพลง (หรือวิดีโอเพลง) ที่ซื้อมาจาก iTunes Store ไฟล์ต้องมีขนาดสูงสุด 200 MB

 • เพลงที่ตรงกัน (เพลงที่มีใน iTunes Store ไม่ว่าคุณจะซื้อจากที่นี่หรือไม่) ที่คุณภาพ iTunes Plus (AAC แบบ 256 kbps ฟรี DRM) และเพลงอื่น ๆ ที่คุณภาพดั้งเดิม

 • วิดีโอเพลงที่ซื้อใน iTunes Store

 • เพลยลิสต์ที่มีเฉพาะเพลงเท่านั้น

 • กฎเพลยลิสต์อัจฉริยะ ที่ปรับใช้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ดาวน์โหลดเพลงมา

หมายเหตุ:  iTunes Match ไม่มีให้ใช้ครบทุกประเทศ