การเล่นเพลง วิดีโอ และอื่น ๆ
ใช้ iTunes เพื่อเล่นเพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี พ็อดค ...

ฟัง


ดู


การสร้างเพลย์ลิสต์และการเขียนดิสก์


แบ่งปันเพลงและวิดีโอ
การแบ่งปันคลัง iTunes บนเครือข่ายภายในพื้นที่ สามา ...

เลือกลำโพง
การที่จะใช้ นอกจากลำโพงในตัวของคอมพิวเตอร์ของคุณแล ...

Apple TV


ใช้แอปพลิเคชั่น Remote
เพื่อควบคุมคลัง iTunes ของคุณ หากคุณมี iPod touch, ...