ภาพรวม
ของเพลย์ลิสต์ เพลย์ลิสต์เป็นการรวมกันของเพลงและวิด ...

เพลย์ลิสต์มาตรฐาน
การสร้างเพลย์ลิสต์ คุณอาจจะต้องการสร้าง เพลย์ลิสต์ ...

เพลย์ลิสต์อัจฉริยะ
การสร้าง iTunes สามารถสร้าง เพลย์ลิสต์ ตามกฎที่คุณ ...

สับเปลี่ยนเพลง Genius, เพลย์ลิสต์ Genius และ Genius Mix
การ คุณสามารถใช้ Genius เพื่อให้ iTunes เล่นเพลงจา ...

การดูว่ารายการอยู่ในเพลย์ลิสต์ใด
การดูรายการอยู่ในเพลย์ลิสต์และหมวดหมู่ใด กดแป้น Co ...

จัดระเบียบเพลย์ลิสต์
เป็นโฟลเดอร์ ในการช่วยคุณจัดระเบียบเพลง วิดีโอ และ ...

บันทึกสำเนาของเพลย์ลิสต์ของคุณ
คุณสามารถส่งออก เพลย์ลิสต์ ตัวอย่างเช่น หากคุณบันท ...