บันทึกสำเนาของเพลย์ลิสต์ของคุณ

คุณสามารถส่งออก เพลย์ลิสต์ ตัวอย่างเช่น หากคุณบันทึกสำเนาของเพลย์ลิสต์ หรือนำเข้าเพลย์ลิสต์ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คุณก็จะมีเพลย์ลิสต์เดียวกันในทั้งสองเครื่อง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งออกข้อมูลเกี่ยวกับเพลงหนึ่ง ๆ (หรือหลายเพลง) เพื่อใช้ในฐานข้อมูลหรือในแอปพลิเคชั่นอื่น

เมื่อคุณส่งออกเพลย์ลิสต์หรือถ่ายโอนข้อมูลเพลง เพลงหรือวิดีโอจริงจะไม่ได้รวมไปด้วย มีเพียงแค่ข้อมูลหรือเพลย์ลิสต์

การบันทึกสำเนาของเพลย์ลิสต์หรือใช้เพลย์ลิสต์กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

  • บันทึกสำเนาของเพลย์ลิสต์เดี่ยว ๆ หรือใช้ใน iTunes บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น: เลือกเพลย์ลิสต์ เลือก ไฟล์ > คลัง > ส่งออกเพลย์ลิสต์ และเลือก XML จากเมนูป๊อปอัพรูปแบบ

  • การนำเข้าเพลย์ลิสต์ iTunes: เลือก ไฟล์ > คลัง > นำเข้าเพลย์ลิสต์ เพลย์ลิสต์ที่นำเข้าจะประกอบด้วยเฉพาะเพลงและวิดีโอที่มีอยู่แล้วในคลัง iTunes ของคุณเท่านั้น รายการที่ใช้ไม่ได้จะถูกลบออกรายการของเพลย์ลิสต์

  • บันทึกสำเนาของเพลย์ลิสต์ทั้งหมดของคุณ เลือก ไฟล์ > คลัง > ส่งออกเพลย์ลิสต์ ข้อมูลนำออกจะบันทึกในรูปแบบ XML

การถ่ายโอนข้อมูลเพลงไปยังแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ

ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • การส่งออกข้อมูลเพลงทั้งหมดไปเป็นไฟล์ข้อความ: เลือกเพลย์ลิสต์ เลือก ไฟล์ > คลัง > ส่งออกเพลย์ลิสต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกข้อความล้วนในเมนูป๊อปอัพของรูปแบบ (หากคุณใช้ภาษาประเภทสองไบต์ เช่น ญี่ปุ่นหรือจีน หรือหากโปรแกรมที่คุณจะใช้นำเข้าเข้าใจ Unicode คุณควรจะเลือก Unicode)

    ข้อมูลทั้งหมดจากหน้าต่างรายละเอียดของแต่ละเพลงจะถูกนำออกด้วย ไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลในช่องต่างๆ ที่แสดงอยู่ในคลังหรือเพลย์ลีสต์เท่านั้น

  • คัดลอกข้อมูล (ในคอลัมน์ที่ปรากฏให้เห็น) สำหรับเพลงหนึ่งเพลงหรือมากกว่า: เลือกเพลงและเลือก แก้ไข > คัดลอก จากนั้นเลือก แก้ไข > วางในแอปพลิเคชั่นอื่น (ตัวอย่างเช่น อีเมลหรือเอกสารข้อความ)