ภาพรวม
การเขียนดิสก์ คุณสามารถใช้ iTunes เพื่อสร้างซีดีขอ ...

สร้างซีดีและดีวีดี
การของคุณเอง คุณสามารถสร้างดิสก์ประเภทเหล่านี้ได้ใ ...

การแก้ไขปัญหา
หากคุณมีปัญหาในการเขียนดิสก์ ลองทำตามคำแนะนำเหล่า ...