หากคุณมีปัญหาในการเขียนดิสก์

ลองทำตามคำแนะนำเหล่านี้

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้พยายามเขียน เพลย์ลีสต์ (รายการเพลง) คุณไม่สามารถเขียนดิสก์โดยตรงจาก คลัง ของคุณ วิทยุ เพลย์ลิสต์ที่แบ่งปัน หรือ iPod ของคุณ สำหรับคำแนะนำ ให้ดู การสร้างเพลย์ลิสต์

  • หากคุณเลือก ไฟล์ > เขียนเพลย์ลิสต์ไปยังดิสก์ แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเขียนเพลงที่ไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเพลงที่คุณต้องการมีเครื่องหมายถูกอยู่ด้านข้างเพลง

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกรูปแบบดิสก์ที่ถูกต้อง ในการสร้างซีดีโดยใช้ไฟล์เสียงประเภทใดก็ตามที่ iTunes รองรับ (MP3, AAC, AIFF และอื่น ๆ) ให้ลองเลือก ซีดีหรือดีวีดีข้อมูล หากเพลย์ลิสต์ที่คุณจะเขียนแผ่นประกอบด้วยไฟล์ AAC ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่ได้เลือกแผ่นซีดีเสียงแบบ MP3

  • หากเพลย์ลิสต์ของคุณประกอบด้วยรายการซื้อจาก iTunes Store พร้อมกับการป้องกันแบบ DRM คุณอาจจะใช้เกินจำนวนครั้ง (เจ็ดครั้ง) ที่คุณสามารถเขียนเพลย์ลิสต์นี้ลงในแผ่น

  • หากการเขียนแผ่นซีดีเกิดหยุดที่เพลงเฉพาะใด ๆ เพลย์ลิสต์อาจจะประกอบด้วยรายการซื้อจาก iTunes Store ที่ยังไม่ได้ อนุญาต ให้เล่นกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ในการอนุญาตคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ให้คลิกสองครั้งที่เพลงที่ซื้อมา (ที่แผ่นซีดีได้หยุดเขียน) แล้วป้อนข้อมูลสำหรับบัญชีที่ซื้อเพลง คุณสามารถอนุญาตคอมพิวเตอร์ได้มากสุดถึงครั้งละห้าเครื่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู อนุญาตคอมพิวเตอร์นี้ให้เล่นรายการซื้อจาก iTunes Store

  • หากคอมพิวเตอร์หรือจอแสดงผลของคุณเข้าสู่โหมดพักขณะที่คุณกำลังเขียนซีดี ให้ลองตั้งค่าคอมพิวเตอร์หรือจอแสดงผลให้รอนานขึ้นก่อนเข้าสู่โหมดพัก เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ และคลิก การประหยัดพลังงาน

  • หากแผ่นซีดีที่ทำขึ้นมาเกิดติดอ่างเมื่อคุณเล่นแผ่นกับไดรฟ์ภายนอกแบบ CD-RW ให้ลองเล่นแผ่นกับไดรฟ์ภายในเครื่องหรือระบบสเตอริโอ

  • หากการเขียนแผ่นซีดีของคุณไม่สำเร็จและไดรฟ์ภายนอกของคุณไม่ตอบสนอง ให้ปิดไดรฟ์แล้วเปิดใหม่เพื่อรีเซ็ทไดรฟ์

  • ภาพยนต์ที่ซื้อจาก iTunes Store จะไม่สามารถเขียนลงแผ่นดีวีดีหรือแผ่นวีซีดี ซึ่งจะใช้เล่นกับเครื่องเล่นดีวีดีหรือเครื่องเล่นซีดีแบบวิดีโอ

  • ในการทำแผ่นซีดีเสียง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีไดรฟ์แบบ Apple Combo หรือไดรฟ์แบบ SuperDrive ไดรฟ์แบบ CD-RW บางประเภทของบริษัทอื่นสามารถใช้งานได้เหมือนกัน หลังจากที่คุณเลือก ไฟล์ > เขียนเพลย์ลิสต์ไปยังดิสก์ หากไดรฟ์ของคุณปรากฏถัดจากตัวเขียนดิสก์ แสดงว่าไดรฟ์นั้นใช้งานได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหา ให้เยี่ยมชม เว็บไซต์สนับสนุน iTunes