ภาพรวมการเขียนดิสก์

คุณสามารถใช้ iTunes เพื่อสร้างซีดีของคุณเอง และดีวีดีที่มีเสียงและวิดีโอ จากคลัง iTunes ของคุณ

ข้อสำคัญ:  คุณไม่สามารถเขียนภาพยนตร์และรายการทีวีที่ซื้อมาจาก iTunes Store ลงในดีวีดีหรือวีซีดีที่จะเล่นในเครื่องเล่นดีวีดีหรือวิดีโอซีดี

คุณต้องใช้อะไรในการเขียนดิสก์บ้าง

  • คอมพิวเตอร์กับดิสก์ไดรฟ์ภายในตัวที่สามารถเขียนดิสก์ได้ ในการสร้างซีดีเสียง MP3 หรือซีดีข้อมูลโดยใช้ iTunes นั้น Mac ของคุณต้องมีไดรฟ์ประเภท Apple Combo หรือ SuperDrive ในการทำดีวีดีข้อมูล เครื่อง Mac ของคุณต้องมีไดรฟ์แบบ Apple SuperDrive ไดรฟ์ภายนอกบางตัวอาจสามารถใช้ทำงานได้

  • เพลย์ลิสต์ iTunes ที่มีเพลงและวิดีโอที่คุณต้องการบนดิสก์ หากเพลย์ลิสต์ของคุณมีรายการซื้อ iTunes คุณสามารถเขียนไปยังดิสก์กี่ครั้งก็ได้ตามที่คุณต้องการตราบใดที่รายการทุกรายการเป็นเพลง iTunes Plus หากรายการบางรายการไม่ได้เป็นเพลง iTunes Plus คุณสามารถเขียนเพลย์ลิสต์ได้มากถึงเจ็ดครั้ง

  • ดิสก์เปล่า เครื่องเล่นซีดีรุ่นเก่าบางรุ่นจะไม่สามารถเล่นดิสก์แบบ CD-RW (แต่จะสามารถเล่นดิสก์แบบ CD-R ได้) คุณสามารถใช้ดีวีดีกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ แต่เครื่องเล่นดีวีดีส่วนใหญ่จะไม่สามารถอ่านดิสก์ดีวีดีข้อมูล (“RW” ย่อมาจาก “อ่าน-เขียน” และหมายความว่าสามารถลบดิสก์และใช้ใหม่ได้)

คุณสามารถเขียนไฟล์ลงในดิสก์ได้มากเพียงใด

จำนวนเพลงของดิสก์ที่จะเก็บขึ้นอยู่กับรูปแบบของไฟล์เพลงและปริมาณความจุของดิสก์ คุณสามารถเก็บเพลงประมาณ 74 นาทีได้พอดีกับซีดีเสียงขนาด 650 MB หรือเก็บไฟล์ MP3 ได้ประมาณ 150 ไฟล์กับดิสก์ขนาดเดียวกันนั้น ซีดีบางแผ่นเก็บเพลงได้มากถึง 700 MB ดีวีดีสามารถเก็บได้ถึง 4.7 กิกะไบต์ (GB) ซึ่งเก็บเพลงได้จำนวนเกือบห้าเท่าเมื่อเทียบกับซีดี

คุณควรใช้ดิสก์ประเภทใด

  • ในการสร้างซีดีเสียงที่ใช้งานได้กับระบบสเตอริโอส่วนใหญ่ ให้ใช้ดิสก์แบบ CD-R ดิสก์แบบ CD-RW ปกติใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์เท่านั้น

  • ในการสร้างซีดีเก็บไฟล์ MP3 เพื่อเล่นในคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นซีดีแบบ MP3 ของคุณ ให้ใช้ดิสก์แบบ CD-R ทั้งนี้ เครื่องเล่น MP3 บางเครื่องสามารถเล่นดิสก์แบบ CD-RW ได้ด้วยเหมือนกัน

  • หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีเครื่องเขียนดีวีดี (หรือ SuperDrive) คุณสามารถเขียนเพลย์ลิสต์ลงบนดิสก์แบบ DVD-R หรือ DVD-RW ได้ ดีวีดีที่คุณสร้างโดยใช้ iTunes จะใช้งานได้เฉพาะกับคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น (ใช้ไม่ได้กับเครื่องเล่นดีวีดี)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไดรฟ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานได้กับ iTunes ให้เยี่ยมชม เว็บไซต์การสนับสนุน iTunes