การสร้างซีดีและดีวีดีของคุณเอง

คุณสามารถสร้างดิสก์ประเภทเหล่านี้ได้ใน iTunes:

 • ซีดีเสียง ซึ่งคุณสามารถเล่นกับเครื่องเล่นซีดีมาตรฐานได้

 • ซีดี MP3 ซึ่งคุณสามารถเล่นกับเครื่องเล่นซีดีที่สามารถเล่น MP3 หรือคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ในการเขียนซีดี MP3 เพลงทั้งหมดในซีดีต้องเป็นรูปแบบ MP3 หากเพลย์ลิสต์ของคุณมีเพลงที่อยู่ในรูปแบบอื่น เช่น เพลงที่ซื้อจาก iTunes Store คุณจำเป็นต้อง แปลงเพลงเป็นรูปแบบ MP3 ก่อนที่คุณจะสามารถเขียนเพลงลงซีดีได้

 • ซีดีและดีวีดีข้อมูล ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อจัดเก็บและถ่ายโอนไฟล์ต่าง ๆ

เคล็ดลับ:  iTunes สามารถพิมพ์เพลย์ลิสต์ที่จัดรูปแบบสำหรับใช้เป็นกระดาษสอดปกได้ โดยเลือก Command-P แล้วเลือก “กระดาษสอดปกซีดี”

การสร้างซีดีหรือดีวีดี

 1. สร้างเพลย์ลิสต์ ที่มีเพลงหรือไฟล์ต่าง ๆ ที่คุณต้องการเขียนไปยังซีดี โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการที่คุณต้องการนั้นมีเครื่องหมายถูกอยู่ข้างเพลงแล้ว

 2. ใส่ดิสก์เปล่า

 3. เลือกเพลย์ลิสต์และเลือก ไฟล์ > เขียนเพลย์ลิสต์ไปยังดิสก์

  หาก เขียนเพลย์ลิสต์ไปยังดิสก์ ไม่ปรากฏในเมนู แสดงว่าเพลย์ลิสต์ที่คุณเลือกไว้ไม่สามารถเขียนไปยังซีดีได้เนื่องจากดิสก์มีรายการที่จำกัดการใช้ (ตัวอย่างเช่น เพลงที่คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เล่น)

 4. เลือกรูปแบบดิสก์

 5. หากคุณกำลังสร้างซีดีเสียง ให้เลือกตัวเลือกต่าง ๆ ของคุณ:

  • การเปลี่ยนความเร็วในการบันทึกซีดี: เลือกตัวเลือกจากเมนูป๊อปอัพความเร็วที่ต้องการ

   เมื่อคุณเขียนซีดีเสียง iTunes จะใช้ความเร็วในการบันทึกที่ดีที่สุดสำหรับซีดีโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากอัตราเร็วของซีดีเปล่าของคุณช้ากว่าความเร็วสูงสุดของไดรฟ์ของคุณ หรือหากคุณประสบปัญหากับการสร้างซีดี คุณอาจต้องเปลี่ยนความเร็วในการบันทึกให้ตรงกับอัตราเร็วของซีดีนั้น

  • การเปลี่ยนช่วงความเงียบระหว่างเพลง: เลือกตัวเลือกจากเมนูป๊อปอัพช่วงว่างระหว่างเพลง

  • การกำหนดให้เพลงทั้งหมดในซีดีเล่นด้วยความดังเสียงเดียวกัน: เลือก ใช้ปรับเสียงอัตโนมัติ

  • การรวมข้อมูลที่เครื่องเล่นดิสก์ของยานพาหนะบางคันสามารถแสดงได้: เลือก รวมข้อความซีดี

 6. คลิก เขียน

อาจใช้เวลาสองสามนาทีในการเขียนดิสก์ คุณสามารถยกเลิกการเขียนได้โดยคลิกปุ่มยกเลิก ลบไอคอน X ที่อยู่ในจุดสีเทา ที่อยู่ข้าง ๆ แถบความคืบหน้า แต่หากคุณใช้ดิสก์แบบ CD-R หรือ DVD-R คุณจะไม่สามารถใช้แผ่นได้อีก

หมายเหตุ:  หากเพลย์ลิสต์มีรายการมากเกินกว่าจะใส่เข้าซีดีได้อย่างพอดี iTunes จะเขียนเฉพาะจำนวนรายการที่พอดีกับดิสก์หนึ่งแผ่น จากนั้นจะขอให้คุณใส่ดิสก์อีกแผ่นเพื่อดำเนินการเขียนรายการที่เหลือต่อ หากคุณกำลังสร้างซีดีเสียง เฉพาะดิสก์แผ่นสุดท้ายที่เขียนเท่านั้นที่จะมีข้อมูลแทร็ก (ชื่อเพลง ศิลปิน และอัลบั้ม) เพลงที่อยู่ในซีดีอื่น ๆ จะใช้เฉพาะเลขแทร็ก (ตัวอย่างเช่น “แทร็ก 01,” “แทร็ก 02”) เป็นตัวระบุเพลง