เปิดเอฟเฟกต์พิเศษที่เห็นได้

ใช้ตัวแสดงภาพเอฟเฟกต์ของ iTunes เพื่อชมการแสดงแสงสีแบบต่าง ๆ คุณสามารถใช้ตัวแสดงภาพเอฟเฟกต์พร้อมกับเพลงหรือไม่มีเพลง; ภาพเอฟเฟกต์จะเปลี่ยนตามเพลงที่เล่น

หากคุณใช้ภาพเอฟเฟกต์กับเพลย์ลิสต์ที่มีวิดีโอเพลง ภาพเอฟเฟกต์จะแสดงวิดีโอตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้

เปิดเอฟเฟกต์พิเศษที่เห็นได้

  1. เลือก มุมมอง > แสดงภาพเอฟเฟกต์

  2. ในการเปลี่ยนตัวเลือก ให้เลือก มุมมอง > ภาพเอฟเฟกต์ > ตัวเลือก

การตั้งค่าภาพเอฟเฟกต์ให้แสดงหรือซ่อนวิดีโอเพลง

  • เลือก มุมมอง > ภาพเอฟเฟกต์ > เล่นวิดีโอ เครื่องหมายถูกหมายถึงวิดีโอจะถูกแสดง

ในการแสดงหรือซ่อนรายการคำสั่งที่คุณสามารถใช้ควบคุมภาพเอฟเฟกต์ได้ ให้กดแป้น ? บนแป้นพิมพ์ขณะที่ภาพเอฟเฟกต์เปิดอยู่

ในการปิดภาพเอฟเฟกต์ ให้เลือกดู > ซ่อนภาพเอฟเฟกต์ หรือกดคีย์ Esc