วิธีการเล่นเพลง
คุณสามารถเล่นเพลงใน iTunes ได้หลากหลายวิธี การสั ...

วิทยุ iTunes
ฟัง ด้วย คุณสามารถเพลิดเพลินกับวิทยุสตรีมฟรีที่ปรั ...

ออกอากาศทางอินเทอร์เน็ต
ฟังการ คุณยังสามารถใช้ iTunes เพื่อฟังเพลงที่กระจา ...

ปรับความดังเสียง
การของเพลงและวิดีโอ เปลี่ยนความดังเสียงสำหรับเพล ...

การปรับคุณภาพเสียง
ด้วยตัวปรับแต่งเสียงของ iTunes คุณจะสามารถปรับละเอ ...

การแก้ไขปัญหา
หากคุณมีปัญหาในการเล่นเพลงหรือเสียงอื่น ๆ หากแถบค ...