การปรับคุณภาพเสียง

ด้วยตัวปรับแต่งเสียงของ iTunes คุณจะสามารถปรับละเอียดความถี่ของสเปกตรัมเสียงได้ คุณสามารถปรับแต่งเสียงด้วยตัวเองสำหรับชนิดเพลงแบบต่าง ๆ หรือแต่ละห้องในบ้านของคุณ หรือลำโพงใดโดยเฉพาะได้ คุณสามารถเลือกจากการตั้งค่าของตัวปรับแต่งเสียงที่ตั้งไว้แล้วมากกว่า 20 ค่าซึ่งใช้กันทั่วไปมากที่สุด หรือสามารถปรับการตั้งค่าด้วยตัวเอง แล้วบันทึกค่าที่ปรับแต่งของคุณเพื่อสร้างค่าที่ตั้งไว้ของคุณเองสำหรับใช้อีกต่อไป

คุณยังสามารถเพิ่มมิติและความร่าเริงมีชีวิตชีวาให้กับคุณภาพของเพลงของคุณโดยปรับตัวปรับเพิ่มคุณภาพเสียง

การใช้ตัวปรับแต่งเสียงของ iTunes

 1. เลือก หน้าต่าง > ตัวปรับแต่งเสียง

 2. ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกตัวเลือกของค่าที่ตั้งไว้จากเมนูป๊อปอัพ

  • ลากตัวเลื่อนความถี่ขึ้นหรือลงเพื่อเพิ่มหรือลดความดังของความถี่ (หน่วยเดซิเบล)

   คลิกกล่องกาเครื่องหมายให้ เปิด เพื่อเปิดตัวปรับแต่งเสียง iTunes เลือกค่าที่ตั้งไว้ของตัวปรับเสียงจากเมนูป๊อปอัพ ปรับความดังเสียงโดยรวมของความถี่ด้วยปรี-แอมป์ เลื่อนแถบเลื่อนเพื่อปรับระดับเสียงของช่วงความถี่ที่แตกต่างกัน

ค่าต่าง ๆ ที่อยู่ตามแนวนอนด้านล่างของตัวปรับแต่งเสียงของ iTunes แสดงสเปคตรัมของช่วงความถี่ที่คนเราสามารถได้ยินในหน่วยเฮิรตซ์ (Hz) ความถี่ช่วงต่ำ (เริ่มต้นที่ 32 Hz) เป็นความถี่ของเสียงทุ้ม และความถี่ช่วงสูงจะเป็นของเสียงแหลม

ค่าต่าง ๆ ตามแนวตั้งของแต่ละแถบเป็นค่าเดซิเบล (dB) ซึ่งเป็นหน่วยวัดความดังหรือความหนาแน่นของแต่ละความถี่ที่มีหน่วยเป็น Hz คุณสามารถเพิ่มหรือลดเสียงของช่วงความถี่ที่คุณได้ยินได้โดยการเลื่อนตัวเลื่อน (เรียกอีกชื่อว่า เฟดเดอร์) ขึ้นหรือลง

พรีแอมป์ เป็นตัวปรับความดังรองให้กับความถี่ทั้งหมดอย่างเท่า ๆ กัน คุณอาจจะต้องเพิ่มหรือลดความดังของพรีแอมป์ขณะฟังเพลงที่อัดด้วยเสียงดังหรือเบาอย่างไม่ปกติ

การตั้งค่าของตัวปรับแต่งเสียงจะปรับใช้กับเพลงที่กำลังเล่นอยู่ขณะนั้น

การสร้างค่าที่ตั้งไว้ของตัวปรับแต่งเสียงของคุณเอง

 1. เลือก หน้าต่าง > ตัวปรับแต่งเสียง

 2. ลากตัวเลื่อนเพื่อปรับการตั้งค่าความถี่ให้ได้ตามที่คุณต้องการ

 3. เลือกสร้างตั้งค่าไว้จากเมนูป๊อปอัพ แล้วตั้งชื่อให้กับค่าที่ตั้งไว้ของคุณ

ในการเปลี่ยนชื่อที่ตั้งหรือลบค่าที่ตั้งไว้ ให้เลือกแก้ไขรายการจากเมนูป๊อปอัพ

การเลือกค่าที่ตั้งไว้ของตัวปรับแต่งเสียงสำหรับเพลงที่ระบุ

 1. เลือกเพลงในหน้าต่าง iTunes

 2. เลือก ไฟล์ > ดูข้อมูล แล้วคลิก ตัวเลือก

 3. เลือกการตั้งค่าจากเมนูป๊อปอัพค่าที่ตั้งไว้ของตัวปรับแต่งเสียง

  ในการเลือกค่าที่ตั้งไว้สำหรับเพลงอื่น ให้ใช้ปุ่ม ถัดไป และ ก่อนหน้า

 4. คลิก ตกลง

ค่าที่ตั้งไว้ของตัวปรับแต่งเสียงที่คุณเลือกจะปรับใช้กับเพลงทุกครั้งที่คุณเล่นเพลงนั้น

การปรับตัวเพิ่มคุณภาพเสียง

ตัวปรับเพิ่มคุณภาพเสียงจะเพิ่ม “ความกว้าง” ต่อความรู้สึกที่ได้ยินเสียงแบบสเตอริโอโดยปรับเปลี่ยนผลตอบสนองของเสียงทุ้มและเสียงแหลม

 1. เลือก iTunes > การตั้งค่า แล้วคลิก การเล่น

 2. ตรวจสอบว่าตัวปรับเพิ่มคุณภาพเสียงได้เลือกไว้

 3. ให้ลากตัวเลื่อนเพิ่มหรือลดผลของตัวปรับเพิ่มคุณภาพเสียง