วิธีการเล่นเพลง

คุณสามารถเล่นเพลงใน iTunes ได้หลากหลายวิธี

คลิก เล่นซ้ำ เพื่อเล่นซ้ำเพลง อัลบั้ม หรือเพลย์ลิสต์ คลิก สับเปลี่ยน เพื่อเปิดหรือปิดการสับเปลี่ยน ลากแถบเลื่อนเพื่อไปยังส่วนอื่นของเพลง คลิก ถัดจากนี้ไป เพื่อสร้างเพลย์ลิสต์ในทันที

การสับเปลี่ยนเพลงหรือเล่นซ้ำเพลง

ปฏิบัติตามวิธีใด ๆ ต่อไปนี้:

 • การเปิดหรือปิดการสับเปลี่ยน: คลิกปุ่มสับเปลี่ยน ลูกศรสีเทาโค้งที่ตัดกันสองอันชี้ไปทางขวา

  สับเปลี่ยน จะเปิดอยู่เมื่อลูกศรเป็นสีน้ำเงิน ลูกศรสีน้ำเงินโค้งที่ตัดกันสองอันชี้ไปทางขวา

 • การสับเปลี่ยนอัลบั้มหรือการจัดกลุ่ม: เลือก ตัวควบคุม > เปิด สับเปลี่ยน > “ตามอัลบั้ม” (หรือ “ตามการจัดกลุ่ม”) iTunes จะเล่นตามลำดับเพลงที่ปรากฏในอัลบั้มหรือในการจัดกลุ่มนั้น จากนั้นเลือกอัลบั้มหรือการจัดกลุ่มอื่นแบบสุ่ม

 • เล่นซ้ำเพลง อัลบั้ม หรือเพลย์ลิสต์: คลิกปุ่มเล่นซ้ำ ลูกศรโค้งสองอันหมุนตามกันเป็นรูปวงรี เพื่อเล่นเพลงหรือเพลย์ลิสต์ซ้ำแล้วซ้ำอีก จนกว่าคุณจะปิด เล่นซ้ำ

  ปุ่มเล่นซ้ำจะอยู่ในสถานะสามสถานะ: เล่นซ้ำทุกเพลง, เล่นซ้ำเพลงที่กำลังเล่นอยู่ในปัจจุับัน, ปิดการเล่นซ้ำ

การดูรายการของเพลงที่กำลังจะเล่นด้วย ถัดจากนี้ไป

ขณะที่กำลังฟังเพลง คุณสามารถใช้ ถัดจากนี้ไป เพื่อดูและเปลี่ยนเพลงที่จะเล่นต่อไป ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังฟังเพลย์ลิสต์ คุณสามารถใช้ ถัดจากนี้ไป เพื่อสลับไปยังอัลบั้มหลังจากเพลงที่กำลังเล่นอยู่ในปัจจุบัน เมื่อเล่นอัลบั้มเสร็จ iTunes จะเล่นเพลย์ลิสต์ต่อ

คลิกปุ่มถัดจากนี้ไป เพื่อดูรายการถัดจากนี้ไป คลิกปุ่มประวัติ เพื่อดูรายการเล่นก่อนหน้านี้

 • ดูรายการ ถัดจากนี้ไป: คลิกปุ่มถัดจากนี้ไป ไอคอนของรายการลำดับเลข

 • การเล่นเพลงในรายการ: คลิกสองครั้งที่เพลง

 • การเพิ่มหรือย้ายเพลงไปอยู่บนสุดของรายการ: เลื่อนตัวเมาส์ชี้มาอยู่บนเพลง คลิก ลูกศรสีขาวชี้ไปทางขวาข้างในของวงกลมสีเทา แล้วเลือก เล่นเป็นเพลงต่อไป

 • การเพิ่มเพลงหรืออัลบั้มไปยังรายการ: ลากรายการไปยังตรงกลางด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes

 • การเปลี่ยนลำดับเพลงในรายการ: ลากเพลงให้เป็นลำดับที่คุณต้องการ

 • การลบเพลงออกจากรายการ: เลื่อนตัวเมาส์ชี้มาอยู่บนเพลง แล้วคลิกปุ่มลบ ลบไอคอน X ที่อยู่ในจุดสีเทา.

 • การลบเพลงทั้งหมดออกจากรายการ: คลิกปุ่มล้าง ที่ด้านขวาบนสุดของรายการหนึ่งครั้งหรือมากกว่านั้น

 • การดูว่าเพลงใดบ้างที่เพิ่งเล่นไป: คลิกปุ่มประวัติ ไอคอนของนาฬิกาและรายการ ที่ด้านขวาบนสุดของรายการ ในการกลับไปรายการถัดจากนี้ไป ให้คลิกปุ่ม ประวัติ อีกครั้ง

หากคุณออกจาก iTunes รายการถัดจากนี้ไป จะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติสำหรับครั้งต่อไปที่คุณเปิด iTunes

การเล่นเพลงในลำดับที่ระบุไว้

 1. เลือกเพลงจาก เมนูป๊อปอัพคลัง และคลิก เพลง

 2. ในการเล่นเพลงตามลำดับตัวอักษรของชื่อเพลง ชื่อศิลปิน หรือชื่ออัลบั้ม (หรือในการจัดเรียงตามหมวดหมู่อื่น ๆ) ให้คลิกที่หัวเรื่องคอลัมน์

  ในการเลือกหมวดหมู่เพิ่มเติม ให้เลือก มุมมอง > ตัวเลือกมุมมอง

การเล่นต่อระหว่างเพลง

คุณสามารถตั้ง iTunes ให้เล่นแต่ละเพลงดังขึ้น (เพิ่มความดังเสียงของเพลง) ในขณะที่เพลงก่อนหน้าเบาลง เพื่อให้ไม่มีช่องว่างที่ไม่มีเสียงใด ๆ ระหว่างเพลง คุณสมบัตินี้เรียกว่า เสียงค่อย ๆ เบา

 1. เลือก iTunes > การตั้งค่า แล้วคลิก การเล่น

 2. เลือก เพลงเบาลงอัตโนมัติ

 3. ในการเปลี่ยนระยะเวลาที่เพลงที่เล่นอยู่ค่อย ๆ เบาลงในตอนท้ายและเพลงใหม่ค่อย ๆ ดังขึ้น ให้ลากตัวเลื่อนวินาที

เมื่อ iTunes เล่นแทร็กต่อกันจากอัลบั้มเดียวกัน คุณสมบัติเสียงค่อย ๆ เบาลงจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีการเบาลงระหว่างเพลง (หรือแทร็ก)

ในการเล่นเพลงโดยไม่ใช้เสียงค่อยๆ เบา ให้เลิกเลือกเล่นเพลงแบบเสียงค่อยๆ เบา

การป้องกันไม่ให้เล่นเพลง

 1. เลือกเพลงจาก เมนูป๊อปอัพคลัง และคลิก เพลง

 2. ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายทางซ้ายของเพลง

  รายละเอียดของมุมมองเพลงในเพลง จะแสดงกล่องกาเครื่องหมายต่าง ๆ

ข้อสำคัญ:  การเลือกกล่องกาเครื่องหมายของเพลงจะลบเครื่องหมายถูกออกจากเพลงในเพลย์ลิสต์ทั้งหมด

การเล่นซีดีโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใส่แผ่น

 1. ให้เลือก iTunes > การตั้งค่า

 2. ในบานหน้าต่างทั่วไป ให้เลือกเริ่มเล่นจากเมนูป๊อปอัพของ “เมื่อคุณใส่ซีดี”

ในการป้องกันเพลงไม่ให้เล่น ให้เลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ข้างซ้ายของชื่อเพลง

ในการให้ iTunes เปิดซีดีโดยไม่ต้องเล่น ให้เลือก iTunes > การตั้งค่า คลิก ทั่วไป แล้วเลือก แสดงซีดี จากเมนูป๊อปอัพ “เมื่อคุณใส่ซีดี”