การแบ่งปันคลัง iTunes บนเครือข่ายภายในพื้นที่

สามารถแบ่งปัน คลัง iTunes ของเขาซึ่งกันและกันได้มากถึงคอมพิวเตอร์ห้าเครื่องบนเครือข่ายท้องถิ่น ในระหว่างที่คอมพิวเตอร์ที่แบ่งปันของคุณเปิดอยู่และได้เปิด iTunes ไว้ เครื่องอื่นในเครือข่ายของคุณสามารถเล่นรายการที่แบ่งปันของคุณ แต่จะไม่สามารถนำเข้ารายการที่แบ่งปันเหล่านั้นไปยังคลังของพวกเขาได้

หากคุณต้องการ นำเข้ารายการจากคลัง iTunes บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในเครือข่ายภายในพื้นที่ของคุณ คุณจะสามารถเปิด การแบ่งปันภายในพื้นที่ ได้

การแบ่งปันต้องการให้ใช้ได้เฉพาะสำหรับส่วนตัวเท่านั้น

การแบ่งปันคลังของคุณกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

 1. เลือก iTunes > การตั้งค่า คลิกการแบ่งปัน แล้วเลือก “แบ่งปันคลังของฉันบนเครือข่ายท้องถิ่นของฉัน”

 2. เลือกรายการที่คุณต้องการแบ่งปัน

 3. ในการให้ผู้ใช้ป้อนรหัสผ่านก่อนที่พวกเขาสามารถเห็นรายการแบ่งปันของคุณ ให้เลือก “เรียกขอรหัสผ่าน” แล้วป้อนรหัสผ่าน

หากคุณเลือกที่จะแบ่งปันคลังของคุณทั้งคลัง ชื่อของคลังจะปรากฏใน เมนูป๊อปอัพคลัง (ด้านล่าง แบ่งปันกันภายในพื้นที่) บนคอมพิวเตอร์ภายในเครื่องอื่น ๆ ที่ตั้งค่าให้มองหา คลังที่แบ่งปัน ในการเปลี่ยนชื่อที่ผู้อื่นเห็น ให้เลือก iTunes > การตั้งค่า คลิก ทั่วไป และป้อนชื่อใหม่ในช่องชื่อของคลัง

การเล่นรายการจากคลังที่แบ่งปัน

 1. เลือกคลังจากเมนูป๊อปอัพคลังที่อยู่ใกล้กับด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes

 2. ในการเล่นรายการ ให้ปฏิบัติตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • เลือกรายการ แล้วคลิกปุ่มเล่น หัวลูกศรชี้ไปทางขวา

  • คลิกสองครั้งที่รายการ

การปิดการแบ่งปัน

 1. เลือก iTunes > การตั้งค่า แล้วคลิกการแบ่งปัน

 2. ยกเลิกการเลือก “แบ่งปันคลังของฉันบนเครือข่ายท้องถิ่นของฉัน”

คุณสามารถแบ่งปันภาพยนตร์ ลิงก์ของสถานีวิทยุ และไฟล์ประเภท MP3, Apple Lossless, AIFF, WAV และ AAC คุณไม่สามารถแบ่งปันโปรแกรมที่ซื้อจาก Audible.com หรือไฟล์เสียงแบบ QuickTime