ใช้แอปพลิเคชั่น Remote เพื่อควบคุมคลัง iTunes ของคุณ

หากคุณมี iPod touch, iPhone หรือ iPad คุณสามารถใช้แอปฯ Remote เพื่อควบคุมคลังใน iTunes ของคุณจากระยะไกล แอปพลิเคชั่น Remote มีให้ดาวน์โหลดได้ฟรีจาก App Store

คุณจำเป็นต้องจับคู่ Remote กับคลังได้หลายคลังที่คุณต้องการควบคุมใน iTunes ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ Remote ได้ อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ของคุณต้องอยู่บนเครือข่ายไร้สายเดียวกัน

หากคุณมีแอปพลิเคชั่น Remote 2.0 (หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่า) และเปิดการแบ่งปันกันภายในพื้นที่ คุณสามารถตั้งค่า Remote ให้จับคู่โดยอัตโนมัติกับคลัง iTunes ใด ๆ บนเครือข่ายแบ่งปันกันภายในพื้นที่ของคุณได้ คุณยังสามารถจับคู่ Remote โดยตรงกับคลังใน iTunes ที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายแบ่งปันกันภายในพื้นที่ของคุณ

การจับคู่ Remote กับคลัง iTunes

 1. แตะ Remote บนหน้าจอเริ่มต้นของอุปกรณ์ของคุณ

 2. แตะ เพิ่มคลัง iTunes

  รหัสตัวเลข 4 ตัวจะปรากฏขึ้น

 3. เปิด iTunes บนคอมพิวเตอร์ของคุณและคลิกปุ่ม Remote ไอคอนเล่นภายในวงกลมสีขาวที่อยู่ภายในสีเหลี่ยมสีเทา

 4. ป้อนรหัสตัวเลข 4 ตัวเข้าในหน้าต่าง iTunes

  iTunes จะจับคู่คลังบนคอมพิวเตอร์ของคุณกับแอปพลิเคชั่น Remote บนอุปกรณ์ของคุณ

การจับคู่ Remote กับเครือข่ายแบ่งปันกันภายในพื้นที่ของคุณ

ในการใช้ Remote 2.0 (หรือเวอร์ชั่นใหม่กว่า) กับแบ่งปันกันภายในพื้นที่ คลังใน iTunes ทุกคลังที่คุณต้องการควบคุมต้องเปิดใช้การแบ่งปันกันภายในพื้นที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การใช้การแบ่งปันกันภายในพื้นที่เพื่อนำเข้ารายการจากคลัง iTunes อื่น

 1. แตะ Remote บนหน้าจอเริ่มต้นของอุปกรณ์ของคุณ

 2. แตะตั้งค่า

 3. แตะเปิด การแบ่งปันกันภายในพื้นที่

 4. ป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ แล้วแตะ เสร็จสิ้น

 5. แตะคลัง iTunes หรือ Apple TV ที่คุณต้องการควบคุม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่เว็บไซต์ การสนับสนุน Remote