ภาพรวม Apple TV

Apple TV จะให้คุณสามารถเพลิดเพลินข้อมูลทั้งหมดของคลัง iTunes ของคุณบนระบบโฮมเธียเตอร์

ด้วย Apple TV (รุ่นที่ 2 หรือรุ่นใหม่กว่า) คุณจะสามารถกระจายเนื้อหาไปยัง Apple TV ได้จากคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายแบ่งปันกันภายในพื้นที่ของคุณ ในการกระจายเนื้อหาจากคอมพิวเตอร์ ต้องเปิดคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น (ไม่อยู่ในโหมดพักเครื่อง) และต้องเปิด iTunes ไว้

ด้วย Apple TV (รุ่นที่ 1) คุณจะสามารถกระจายเนื้อหาไปยัง Apple TV และยังเชื่อมข้อมูล Apple TV กับคลัง iTunes เพื่อให้คุณสามารถเล่นเนื้อหาที่เชื่อมข้อมูลไว้ดดยไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์หรือ iTunes

วิธีบอกรุ่นของ Apple TV ที่คุณมีอย่างง่าย ๆ: Apple TV (รุ่นที่ 2 หรือรุ่นใหม่กว่า) เป็นสีดำ และ Apple TV (รุ่นที่ 1) เป็นสีขาว สำหรับขั้นตอนตั้งค่า Apple TV ของคุณ ให้ดูที่ คู่มือการตั้งค่า Apple TV ตามรุ่นที่คุณมี

ในการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่นคลังใน iTunes ของคุณกับ Apple TV ให้คลิกหัวข้อทางด้านซ้าย