เตรียมภาพยนตร์ให้เล่นได้บน Apple TV

หากคุณมี Apple TV คุณสามารถใช้ Apple TV เพื่อชมภาพยนตร์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณบนทีวีของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องแปลงภาพยนตร์บางอย่างให้ใช้งานได้กับ Apple TV วิดีโอใด ๆ ที่เล่นบน iPod, iPhone หรือ iPad จะเข้ากันได้กับ Apple TV

หากคุณแก้ไขภาพยนตร์ใน iMovie คุณสามารถบันทึกภาพยนตร์ของคุณไปยังคลัง iTunes ของคุณได้โดยตรง

การแปลงภาพยนตร์ให้ใช้ได้กับ Apple TV

  1. ใน iTunes ให้เลือกภาพยนตร์นั้น

  2. เลือก ไฟล์ > สร้างเวอร์ชั่นใหม่ > สร้างเวอร์ชั่น iPad หรือ Apple TV

การบันทึกภาพยนตร์ใน iMovie ให้ใช้ได้กับ Apple TV

  1. ใน iMovie ให้เลือก แบ่งปัน > iTunes

  2. เลือกขนาดเดียวหรือหลายขนาด

  3. คลิก เผยแพร่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู วิธีใช้ iMovie

การแปลงภาพยนตร์สำหรับ Apple TV สามารถใช้เวลาไม่กี่นาทีไปจนถึงเป็นชั่วโมง ซึ่งขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ และความยาวกับเนื้อหาของภาพยนตร์

ไฟล์ภาพยนตร์ต้นฉบับจะยังคงอยู่ในคลังใน iTunes ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้เยี่ยมชม เว็บไซต์สนับสนุน Apple TV