เล่นรายการในคลัง iTunes ของคุณโดยใช้ Apple TV (รุ่นที่ 2 หรือใหม่กว่า)

ด้วย Apple TV (รุ่นที่ 2) คุณสามารถ กระจาย เนื้อหาจากคลัง iTunes ของคุณไปยังระบบโฮมเธียเตอร์ของคุณ และคลัง iTunes ของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในเครือข่าย แบ่งปันกันภายในพื้นที่ ของคุณ คุณยังสามารถกระจายรูปภาพดิจิตอลที่เก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

ในการกระจายเนื้อหาไปยัง Apple TV (รุ่นที่ 2) คุณต้องตั้งค่าการแบ่งปันกันภายในพื้นที่ใน iTunes และบน Apple TV คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้มากสุดถึงห้าเครื่องในเครือข่ายแบ่งปันกันภายในพื้นที่ของคุณ

สำหรับ Apple TV (รุ่นที่ 1) โปรดดูที่ เล่นรายการในคลัง iTunes ของคุณโดยใช้ Apple TV (รุ่นที่ 1)

การตั้งค่าการแบ่งปันกันภายในพื้นที่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. ใน iTunes ให้เลือก ไฟล์ > การแบ่งปันกันภายในพื้นที่ > เปิดการแบ่งปันกันภายในพื้นที่

 2. ป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ แล้วคลิก เปิดการแบ่งปันกันภายในพื้นที่

  ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่คุณต้องการกระจายเนื้อหาไปยัง Apple TV (รุ่นที่ 2) โดยใช้ Apple ID และรหัสผ่านอันเดียวกัน

การตั้งค่าการแบ่งปันกันภายในพื้นที่บน Apple TV

 1. บน Apple TV ให้เลือกตั้งค่า > เครื่องคอมพิวเตอร์

 2. เลือกเปิดใช้แบ่งปันกันภายในพื้นที่ แล้วป้อน Apple ID กับรหัสผ่านอันเดียวกันที่คุณได้ป้อนบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

การกระจายรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง Apple TV

เมื่อตั้งค่าแบ่งปันกันภายในพื้นที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์และ Apple TV เสร็จเรียบร้อย คุณสามารถใช้ iTunes เพื่อถ่ายทอดรูปภาพไปที่ระบบโฮมเธียเตอร์ของคุณ

 1. ใน iTunes ให้เลือก ไฟล์ > การแบ่งปันกันภายในพื้นที่ > เลือกรูปภาพเพื่อแบ่งปันกับ Apple TV

 2. ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น ให้เลือก แบ่งปันรูปภาพจาก แล้วเลือกแหล่งจากเมนูป๊อปอัพ

 3. เลือก “รูปภาพ อัลบั้ม กิจกรรม และใบหน้าเหล่านี้ทั้งหมด” หรือ “อัลบั้ม กิจกรรม และใบหน้าเหล่านี้ที่เลือกไว้”

  หากคุณเลือก “อัลบั้ม กิจกรรม และใบหน้าที่เลือก” ให้เลือกอัลบั้ม กิจกรรม และใบหน้าที่คุณต้องการกระจาย

 4. คลิก ปรับใช้

ในการเล่นรายการในคลัง iTunes ของคุณบนระบบโฮมเธียเตอร์ของคุณโดยใช้ Apple TV (รุ่นที่ 2 หรือรุ่นใหม่กว่า) คอมพิวเตอร์ของคุณต้องเปิดอยู่ และต้องเปิด iTunes ไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงจาก คู่มือการตั้งค่า Apple TV

ดูเพิ่มเติม

การสนับสนุน Apple TV