การจัดการกับบัญชี iTunes Store ของคุณ

ในการซื้อรายการใน iTunes Store คุณจำเป็นต้องมีหนึ่งในบัญชีดังต่อไปนี้:

  • Apple ID หากคุณได้ซื้อรายการจาก Apple Online Store ซื้อหนังสือ iPhoto หรือมีบัญชี iCloud แสดงว่าคุณมี Apple ID หากคุณไม่มีบัญชี คุณสามารถตั้งค่าบัญชีใหม่ได้โดยใช้ iTunes

  • บัญชี AOL

ไม่ว่าจะเป็นบัญชีผู้ใช้ประเภทใด คุณสามารถกำหนดวิธีที่คุณต้องการชำระเงินสำหรับรายการซื้อจาก iTunes Store

หมายเหตุ:  บัญชี AOL จะไม่สามารถใช้ในบางประเทศ ตรวจสอบกับ iTunes Store ในประเทศของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่า Apple ID ใหม่

  • เลือก ร้าน > สร้าง Apple ID แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ

หากคุณใช้บัญชี PayPal คุณสามารถใช้บัญชีนั้นเป็นวิธีชำระเงินของคุณเมื่อคุณป้อนข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ

หมายเหตุ:  PayPal จะไม่สามารถใช้ชำระเงินได้ในบางประเทศ

การลงชื่อเข้าใช้หรือลงชื่อออกจาก iTunes Store

หลังจากที่คุณตั้งค่าบัญชี Apple ID (หรือหากคุณใช้บัญชี AOL ที่มีอยู่แทน) คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ iTunes Store เพื่อซื้อเพลงและวิดีโอ ดูหรือเปลี่ยนข้อมูลบัญชีของคุณ และดูประวัติการซื้อของคุณได้

เมื่อคุณใช้ร้านเสร็จ คุณสามารถออกจากระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อทำการซื้อโดยใช้บัญชีของคุณ

  • เลือก ร้าน > ลงชื่อเข้าใช้ (หรือลงชื่อออก)

นอกจากนี้ คุณยังสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณได้โดยคลิกลงชื่อเข้าใช้ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes Store:

ปุ่มลงชื่อเข้าใช้ในแถบนำทางของ iTunes Store

การเปลี่ยนข้อมูลบัญชีของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ Apple ID รหัสผ่าน หรือข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณเมื่อใดก็ได้

  1. เลือก ร้าน > ดู Apple ID ของฉัน แล้วลงชื่อเข้าใช้

  2. คลิก แก้ไข

  3. ทำการเปลี่ยนข้อมูล แล้วคลิก เสร็จ

ข้อมูลที่เปลี่ยนของคุณจะส่งผลให้ทำงานโดยทันที

หากคุณยังใช้ Apple ID ของคุณในแอปพลิเคชั่นอื่น คุณไม่จำเป็นต้องอัปเดตข้อมูลของคุณในแอปพลิเคชั่นเหล่านั้น การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำใน iTunes จะปรับใช้กับแอปพลิเคชั่นทั้งหมดที่คุณใช้ Apple ID ของคุณ

หากคุณใช้บัญชี AOL ข้อมูลที่คุณเปลี่ยนใน iTunes จะไม่มีผลต่อบัญชี AOL ของบริการ AOL ยกตัวอย่าง หากคุณเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณใน iTunes รหัสผ่านที่คุณใช้ลงชื่อเข้าใช้บริการ AOL จะไม่เปลี่ยน

ดูประวัติการซื้อของคุณ

คุณสามารถดูรายการซื้อ iTunes Store ของคุณทั้งหมด

  1. เลือก ร้าน > ดู Apple ID ของฉัน แล้วลงชื่อเข้าใช้

  2. ในหน้าต่างข้อมูลบัญชี ให้คลิก ดูทั้งหมด (ด้านล่างประวัติการซื้อ)

ประวัติการซื้อจะแสดงรายการซื้อด้วยบัญชีผู้ใช้นี้ รายการซื้อล่าสุดของคุณจะแสดงเป็นอันดับแรก ในการดูรายละเอียดของรายการซื้อก่อนหน้า ให้คลิกลูกศรทางด้านซ้ายของวันที่สั่งซื้อ หากประวัติการซื้อของคุณดูเหมือนไม่สมบูรณ์ ให้แน่ใจว่า คุณได้คลิกลูกศรถัดจากรายการซื้อก่อนหน้าแต่ละรายการเพื่อดูข้อมูลประวัติการซื้อทั้งหมดของคุณ

หากประวัติการซื้อของคุณดูเหมือนไม่ถูกต้อง หรือคุณเชื่อว่าเกิดการชำระเงินกับรายการที่คุณไม่ได้ซื้อ ให้เยี่ยมชม เว็บไซต์สนับสนุน iTunes Store