การตรวจสอบหารายการซื้อของ iTunes Store

เมื่อคุณเปิด iTunes แล้ว iTunes จะตรวจสอบหารายการซื้อจาก iTunes Store ที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณยังสามารถตรวจสอบหารายการซื้อที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการทำเช่นนี้หากการดาวน์โหลดถูกรบกวน

การตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการซื้อทั้งหมดของคุณได้ดาวน์โหลดแล้ว

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

  2. ใน iTunes ให้เลือก ร้าน > ตรวจสอบรายการดาวน์โหลดที่มี

  3. ป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ (หากมีการเรียกขอ) แล้วคลิก ตรวจสอบ

รายการซื้อที่ยังไม่มีในคอมพิวเตอร์ของคุณจะถูกดาวน์โหลด

รายการที่คุณซื้อจาก iTunes Store จะเพิ่มไปยังเพลย์ลิสต์ที่ซื้อใน iTunes อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุณสามารถเพิ่มหรือลบรายการออกจากรายการนี้ จำนวนจึงอาจจะไม่ถูกต้อง ในการดูรายการซื้อทั้งหมดของคุณ ให้คลิก iTunes Store คลิก บัญชี เข้าสู่ระบบ คลิก ประวัติการซื้อ แล้วคลิก ดูทั้งหมด

หากคุณลบเพลย์ลิสต์ที่ซื้อ iTunes จะสร้างเพลย์ลิสต์ใหม่เมื่อคุณซื้อรายการจาก iTunes Store