เช่าภาพยนตร์จาก iTunes Store

คุณสามารถเช่าและเล่นภาพยนตร์จาก iTunes Store บนคอมพิวเตอร์ iPod, iPhone หรือ iPad ของคุณ หากคุณใช้ Apple TV คุณสามารถใช้ Apple TV เช่าและเล่นรายการต่าง ๆ กับระบบโฮมเธียเตอร์ของคุณ

รายการเช่าจะหมดเวลาเช่าภายใน 30 วันหลังจากที่คุณเช่า หรือภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่เริ่มเล่นรายการนั้น อย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดก่อน รายการเช่าจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ ระยะเวลาเช่านี้จะจำกัดเหมือนกันกับรายการเช่าทั้งบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ

คุณสามารถถ่ายโอนภาพยนตร์ที่เช่าจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง iPod touch, iPhone, iPad หรือ Apple TV ของคุณได้ หากอุปกรณ์ของคุณสามารถเล่นรายการเช่านั้นได้ หากคุณมี iPhone 3GS (หรือรุ่นก่อนหน้า) หรือ iPod touch (รุ่นที่สามหรือรุ่นก่อนหน้า) คุณยังสามารถถ่ายโอนการเช่าจากอุปกรณ์ของคุณไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณได้

หมายเหตุ:  หากคุณวางแผนว่าจะดูรายการเช่าโดยใช้ Apple TV คุณจะรับวิดีโอคุณภาพดีที่สุดได้โดยการเช่ารายการนั้นโดยใช้ Apple TV ของคุณ ภาพยนตร์แบบ HD ที่เช่าโดยใช้ Apple TV จะไม่สามารถถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูเอกสารประกอบสำหรับ Apple TV ของคุณ

การเช่ารายการจาก iTunes Store โดยใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ

  • เมื่อคุณเจอภาพยนตร์ที่คุณต้องการเช่า ให้คลิก เช่าภาพยนตร์ (หากคุณไม่เห็นปุ่มนี้ แสดงว่ารายการนั้นไม่มีให้เช่า)

    ปุ่มเช่า

รายการเช่าจะดาวน์โหลดไปที่คลัง iTunes ของคุณ

หมายเหตุ:  ราคาที่แสดงใช้สำหรับประกอบการอธิบายเท่านั้น ราคาและสกุลเงินจริงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรายการและประเทศ

การถ่ายโอนการเช่าจากคลัง iTunes ของคุณไปยัง iPod, iPhone, iPad หรือ Apple TV

  1. เชื่อมต่อ อุปกรณ์ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเลือกอุปกรณ์ของคุณ

  2. คลิก ภาพยนตร์

  3. เลือกรายการที่เช่า

  4. คลิก ย้าย

ในการถ่ายโอนรายการเช่าจากอุปกรณ์ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกัน

ภาพยนตร์บางเรื่องใน iTunes Store จะให้เช่าได้ในรูปแบบคุณภาพ HD รายการเช่าแบบ HD สามารถถ่ายไปยังอุปกรณ์ iOS ซึ่งสามารถแสดงเนื้อหาแบบ HD ได้เท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเช่าภาพยนตร์โดยใช้อุปกรณ์ของคุณ ให้ดูเอกสารประกอบสำหรับอุปกรณ์นั้น

หมายเหตุ:  เงื่อนไขเหล่านี้ปรับใช้กับผู้เช่าในสหรัฐอเมริกา เงื่อนไขการเช่าแตกต่างกันในแต่ละประเทศ