การป้องกันรายการไม่ให้เปิด iTunes Store

เมื่อเลือกรายการในหน้าต่าง iTunes คุณสามารถคลิกลิงก์ถัดจากรายการเพื่อดูรายการใน iTunes Store ตัวอย่างเช่น คุณสามารถป้องกันไม่ให้ลิงก์ปรากฏขึ้นได้ หากคุณต้องการจำกัดการเข้าถึงร้าน

การซ่อนลิงก์ไปยัง iTunes Store

  1. ให้เลือก iTunes > การตั้งค่า

  2. คลิก โดยผู้ปกครอง

  3. เลือก “ปิดใช้งาน: iTunes Store”

    ในการอนุญาตให้เข้าถึง iTunes U ขณะที่ปิดใช้งาน iTunes Store ให้เลือก “อนุญาตให้เข้าถึง iTunes U”

ในการป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้คลิกแม่กุญแจที่ด้านล่างสุดของบานหน้าต่างการตั้งค่า