จำกัดการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมใน iTunes Store

คุณสามารถจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมได้ใน iTunes Store ในการเปลี่ยนการตั้งค่าการเข้าถึง คุณต้องเป็นผู้ดูแลของคอมพิวเตอร์คุณ

การจำกัดการเข้าถึงใน iTunes Store

  1. เลือก iTunes > การตั้งค่า แล้วคลิก โดยผู้ปกครอง

  2. หากคุณไม่สามารถเปลี่ยนได้ ให้คลิกแม่กุญแจแล้วป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลของคุณ

  3. ในการปิดกั้นการเข้าถึงคุณสมบัติเฉพาะของ iTunes ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเดียวหรือหลายกล่องในส่วนปิดใช้งาน

  4. หากคุณต้องการตั้งสิทธิ์อนุญาตสำหรับร้านในประเทศอื่น ให้เลือกจากเมนูป๊อปอัพ “การจัดอันดับสำหรับ”

  5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายเดียวหรือหลายกล่องในส่วนจำกัด

    การใช้งานการจำกัดขึ้นอยู่กับ iTunes Store ที่คุณใช้ ใน iTunes Store ของสหรัฐฯ คุณสามารถป้องกันผู้อื่นไม่ให้ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณแสดงตัวอย่างหรือซื้อได้:

  6. คลิกแม่กุญแจ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณป้องกันรหัสผ่านของคุณ คนอื่นที่รู้รหัสผ่านผู้ดูแลของคอมพิวเตอร์คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าผู้ปกครองได้